Alexandra Geschwandtnerová


Alexandra Geschwandtnerová

1986-1990:- Stredná priemyselná škola odevná v Trenčíne

1990-1995:- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: výtvarná výchova- technická výchova - Stanislav Balko, Robert Brun,Stanislav Tropp

2009: - rigorózna skúška na Univerzite Komenského ,odbor -výtvarná výchova - prof.PaedDr.B.Šupšákovej,PhD